Hình thức nạp vàng trong Thần Chiến

Các hình thức nạp vàng trong Thần Chiến

1. Nạp trực tiếp từ Thanchien.net.

Đăng nhập vào thần chiến và bạn chọn mục ngân hàng

2013-08-05_093255 Continue reading

Advertisements