Trang bị vật phẩm – Sưu tập Vàng

Các game thủ thân mến!

Để khuyến khích các game thủ trang bị và nâng cấp vật phẩm cho chiến binh, BQT sẽ tặng thưởng như sau:
– 80 Vàng cho game thủ nào mua trọn 1 bộ vật phẩm Thông Thường bất kì
– 120 Vàng cho game thủ mua trọn 1 bộ vật phẩm Hiếm Có bất kì
– 480 Vàng cho game thủ mua trọn 1 bộ vật phẩm Sử Thi bất kì
– 1.600 Vàng cho game thủ mua trọn 1 bộ vật phẩm Huyền Thoại bất kì

Các mem chú ý mua Trọn Bộ Cùng 1 Thời Điểm nhá.

Vật phẩm thông thường

Vật phẩm hiếm có

Vật phẩm sử thi

Vật phẩm huyền thoại

Các game thủ đạt được thành tích nêu trên chỉ cần ghi danh username tại box này, BQT sẽ cộng Vàng ngay lập tức.

Kính báo.
BQT.

Advertisements